fondos para myspace, plantillas, layouts

maanantai 24. toukokuuta 2010

11. Muutos 2011 (Jatkoa)

Tarkoitukseni oli kirjoittaa kristinuskosta, mutta katsoin, että aihe on niin laaja (vaikka miten tiivistetysti kirjoittaisi), että se tarvitsee vielä tarkempaa selvittelyä. Lisäksi katsoin tarpeelliseksi kirjoittaa vielä hieman Muutos 2011-liikkeestä. Edellisessä kirjoituksessahan Muutosta käsiteltiin Homman yhteydessä. Kirjoitin, kuinka vierailin hommalaisten kantakapakassa, jonka jälkeen jututin Muutos 2011-liikkeen edustajaa, Kalevi Soilanderia. Silloin en vielä ollut saanut täydellistä selkoa kyseisen liikkeen puolueohjelmasta. Aiemmasta kirjoituksesta, joka koski siis Muutos 2011-liikettä, sain epäsuoraa kritiikkiä siten, etten kuulemma ollut ymmärtänyt, mitä puolue (retorisesti) ajaa ("tasa-arvoa"). Tämän lisäksi muun muassa liikkeen perustaja, Juha Mäki-Ketelä linkkasi minulle puolueohjelman, jonka kävin lävitse. Perehdyin ohjelmaan, mutta kyseinen ohjelma ei saanut minua kovin vakuuttuneeksi. Luin ohjelman läpi, tein tietyistä kohdista muistiinpanoja kommenttien ja kysymysten kera, jotka sitten postitin Juha Mäki-Ketelälle, joka lupasi palata asiaan vastausten kera kesäkuun puolella. Postitin kysymykset myös Todellisuus.orgille (niin sanottu anti-Homma-forum), joihin en toistaiseksi ole saanut yhtäkään vastausta muutoslaisilta, vaikka heitä siellä ainakin muutama pyörii.

Päätin sitten kokeilla nyt tätä kautta. Muistiinpanot, kommentit ja kysymykset ovat pieniä muutoksia lukuun ottamatta samassa muodossa, kuin ne olivat lähettäessäni niitä Juha Mäki-Ketelälle ja Todellisuus.orgille.

Täytyy sanoa, että on kohtia, joista on vaikea olla eri mieltä. Kuitenkin, monet kohdat jäivät tulkinnanvaraisiksi ja ohjelmasta kokonaisuudessaan saa sellaisen kuvan, että tiettyjä asioita pidetään tärkeämpinä, kuin toisia (tämä on siis oma henkilökohtainen mielipiteeni). Esimerkiksi luonnosta ja ympäristöstä puhuttiin vain reilun puolentoista sivun verran. Muutenkin ympäristöosio jäi pitkälti sanahelinäksi ("pitäisi/pitää"). Muuten ohjelmassa oltiin määritelty esimerkit tarkoin.
Seuraavaksi käsittelen "muutamia" poimimiani kohtia. Ensinnä.. Minne muuten jäivät maaseudut ja syrjäseudut? Tuskin kiistätte, etteikö maaseutujen tyhjeneminen ja kurjistuminen olisi konkreettinen ongelma ja siten vaarana jakaa Suomen valtion konkreettisesti kahtia? On myös kysyttävä, miten määrittelette vähemmistöjen aseman (suomenruotsalaiset, karjalaiset pakolaiset/evakot ja heidän jälkeläisensä, saamelaiset)? Tekstissä ei sen enempää määritellä kansallisten vähemmistöjen asemaa.
Ja nyt varsinaiseen asiaan. Alussa puhutaan muun muassa laeista ja niiden hyväksyttämisestä kansalla.. Onko tässä myös otettu huomioon niin sanottu kapulakieli, joka on kansalaisille usein varsin käsittämätön? Lain "otsikko" voi olla selkeä, mutta esimerkiksi itse teksti voi sisältää käsittämättömiä sanahirviöitä (latinalaisperäisiä sivistyssanoja, taloudellisia, oikeudellisia ja poliittisia termejä). Tulisiko teidän mielestänne panostaa myös siihen, että lakitekstit ynnä muut kansaa koskettavat asiatekstit, käännettäisiin selkokielelle ilman pieniä printtejä?

Suorasta demokratiasta: Tekstissä sanotaan, että "35 000 äänioikeutettua kansalaista (0,8 prosenttia äänioikeutetuista kansalaisista) voi tuoda oman ehdotuksensa poliittiselle asialistalle ja käynnistää siitä kansanäänestykseen tähtäävän prosessin".
-Siinäkin tapauksessa, jos ehdotettaisiin kuolemantuomiota tai kidutuksen laillistamista?

2.1. Valtio:"Suomen tulee itse päättää oikeudellisista suhteista toisiin".
-Korostetaanko tällä sitä, että Suomen tulisi halutessaan hylätä Geneven sopimukset ynnä muut kansainväliset sopimukset? Otetaan esimerkki. Tekstissä mainitut 35 000 äänioikeutettua kansalaista ovat saaneet läpi ehdotuksensa kuolemantuomiosta ja/tai kidutuksen laillistamisesta. Jos terroristiksi katsottu henkilö pidätetään Suomen maaperällä, häntä ei siis tulisi tässä tapauksessa luovuttaa Haagiin tai omaan maahansa tuomittavaksi vaan tässä tapauksessa hänet tuomitaan Suomen lakien mukaan kidutettavaksi ja/tai kuolemaan?

Verotus: "Verovaroja tulee käyttää työikäisten saattamiseen aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi vastikkeettomien tulonsiirtojen varassa elämisen sijaan."
-Tähän kaipaisin tarkempaa määrittelyä. Minkälaista verorahoilla järjestetyn työikäisten aktivoimisen tulisi olla? Esimerkkejä?
Seuraavaksi puhutaan verokevennyksistä yrittäjyyden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Pidättekö nykyisenlaisia veronkevennyksiä sopivina, vai tulisiko verotusta yritysten kohdalla keventää lisää?

Työllisyys: "Ensisijaisesti tulee työllistää suomalaiset ja työttömät maahanmuuttajat".
-Tulisiko täten rajoittaa työperäistä maahanmuuttoa?

Globaali vastuu: "Vastuu pääosin paikallisten omissa käsissä".
-Totta, vastuu on ensisijaisesti heidän. Mutta mitä tällä muuten tarkoitetaan? Ei varmaankaan sitä, että lähetetään paikan päälle ennen näkemättömiä laitteita ja sanotaan "tässä ole hyvä, opettele itse käyttämään"? Tulisiko Suomen myös panostaa asiantuntijoiden ja investointien lisäämiseen kehitysmaissa? Kiinahan tekee tätä investoidessaan Afrikkaan ja lähettäessään asiantuntijoita paikan päälle laajemmassa määrin ja monia muita asioita.

Vainottujen ja hädänalaisten suojelu: Tässä kohtaa tarkentaisin teiltä vielä sitä, että pidätte siis ilmeisesti nykykäytäntöä hyvänä? Esimerkiksi, turvapaikkaan ollaan oikeutettuja silloin, kun vaino kohdistuu konkreettisesti tiettyyn henkilöön, eikä täten sota tai luonnonkatastrofi ole oikeutettu syy? Ihan mielipidekysymys: entä jos Suomeen tulisi 1800-luvun kaltaiset nälkäkatastrofit, olisivatko suomalaiset siten "perusteettomia pakolaisia"?
Seuraavaksi sanotaan, että pakolaiset menettävät välittömästi statuksensa jos lomailevat maassa, josta ovat paenneet. Tällä viitataan mitä ilmeisemmin Somaliaan. Okei, Somaliassa on käynnissä sota ja anarkia, mutta niin sanotulla "Somalian rauhallisemmalla puoliskolla", Somalimaassa, on rauhallista. Täten monesti unohdetaan, että Somalia ja Somalimaa ovat käytännössä eri asioita ja siten taannoiset "autetaan somali-ystävämme kotiin ("Somalian rauhallisemmalle puolelle")"-kommentit edustavat tietämättömyyttä.

"kaikki maahanmuuttoon liittyvät asiat siirrettävä yhteen ministeriöön".
-Riittääkö kuitenkaan yksi ministeriö? Maahanmuutto on laaja käsite.
Vielä integroitumisesta: "Suomen kielen taidon oltava 5 (erinomainen/äidinkieli), muuten ko. henkilö ei ole oikeutettu olemaan sosiaaliturvan piirissä".
-Eikö esimerkiksi taso 4 olisi riittävä? Epäilen, että harva kantasuomalainenkaan osaa sujuvaa, kirjakielistä suomea (murteet, slangi, nuorisokieli ja puhekieli). Kysykää keneltä tahansa työnantajalta, varmasti ovat nähneet miljoonittain "yhdys sana virheitä" ynnä muita suuria kielellisiä kömpelyyksiä kantasuomalaisten hakemuksissa.

2.2. Kansalaiset: "Peruskoulun tehtävänä on opettaa lapsille perustietoa uskonnoista, ei ehdollistaa lapsia uskomaan mihinkään uskontoon".
-Tarkoitetaanko tällä sitä, että kouluissa tulisi järjestää vain joitakin yleisiä kursseja eri maailman uskonnoista, eikä koululla täten olisi velvollisuutta järjestää esimerkiksi katolista, ortodoksista tai islaminuskoista opetusta?

Sukupuolten välinen tasa-arvo: "Ei saa koskea vain naisten aseman parantamista, entistä enemmän keskittymistä miesten aseman parantamiseen".
-On totta, että miehiä syrjitään tietyissä tapauksissa (esimerkiksi avioero/huoltajuus), mutta tulisiko nykyisenä aikana, jolloin tasa-arvo on ainakin näennäisesti toimivaa, puhua paremmin niin sanotun ekvalismin (equalismin), eli tasa-arvon todellisesta kehittämisestä ja tehostamisesta ja luopua sovinismin ja feminismisin käsitteistä?

Sananvapaus: "Ilmaisua ei tee laittomaksi ainoastaan se, että julkaisu järkyttää, loukkaa, hämmentää, on sisällöltään liioitteleva, poleeminen tai hyökkäävä".
Sitten sanotaan, että jos julkaisulla tai muulla sellaisella pyritään tarkoituksella loukkaamaan yksityisen henkilön kunniaa, tulee tuomittavuus kysymykseen. Oikeutetaanko tällä sitten muun muassa sellaiset termit julkaisuissa, kuten "rättipäät, kikkarapäät, mutakuonot" ynnä muut sellaiset, jos termillä tarkoitetaan esimerkiksi kulttuurista ryhmää, ei yksityistä henkilöä?

Sosiaaliturvasta: "Sosiaaliturvan tulee olla luonteeltaan kannustavaa".
-Joo, mutta tarkoitetaanko tällä esimerkiksi sitä, että jos henkilö A ei tee työtä, hänen sosiaaliturvaansa pienennetään tai otetaan kokonaan pois määräajaksi (esim 3 kuukautta) tai siihen asti, kunnes henkilö on taas työelämässä?

Fyysinen koskemattomuus ja väkivaltarikollisten rankaiseminen:"Seksuaalirikollisten rangaistuksia tulee koventaa".
-Olen täysin samaa mieltä, mutta tämän lisäksi mielestäni tulisi suunnata myös ennaltaehkäisyyn (esim psykologia), uhrin psyykkeen ja taustojen (esim lapsuuden kokemukset, teini-iän hormonit, jotka ovat ehkä jääneet vielä päälle aikuisiällä) selvittämiseen. Jos henkilö ei ole yhteistyöhaluinen, tulisi mielestäni äärimmäiset keinot (kemiallinen kastraatio?) ottaa käyttöön.

Nuorista: "Nuoruus tulee nähdä vankeinhoidolliseksi perusteeksi määrätä tuomio ehdottomana jo rikollisen elämän alkuvaiheessa".
- Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että nuoruus on monesti idiotismin aikaan, jolloin tulee kokeiltua rajoja ja tehtyä kaikkea sellaista, mikä jälkeenpäin aikuisiällä kaduttaa. Nuorena ei aina tule paljoa ajatelleeksi, mitä tehdystä seuraa. Ongelmatapauksissa mukaan tulee ottaa nuorisopsykologi. Vankilan tulisi olla vaihtoehdoista viimeisenä, koska vankila ei kasvata oikeaan suuntaan.

Lieventämisperusteet: "Tarkoituksellinen ärsyttäminen ja provosointi lieventämisperusteena ja tuomiota alentavana seikkana".
-Täten siis esimerkiksi minihameeseen ja toppiin pukeutunut nainen olisi osasyyllinen raiskaukseen? Kärjistäen voitaisiin myös sanoa tekijän näkökulmasta: "no ku se vittuili, se kerjäs sitä"!

http://muutos2011.fi/pdf/Muutos%202011%20tavoiteohjelma%209.4.2010.pdf

Pian kysymysten jälkeen sain linkin Juha Mäki-Ketelän omalle FAQ(Frequently Asked Questions)-sivustolle, josta poimin muutaman kohdan, jotka pistivät silmään.

14 (ei yhteistyöhalua muun muassa vasemmiston ja vihreiden kanssa). Periaatteessa ok, ei kaikkien kanssa ylimpiä ystäviä tarvitse olla. Mutta ajetaanko tällä sitä, että vastapuoli on käytännössä vastustaja/ vihollinen, vaikka voissa paistaisi?

22 (kansanedustajien määrän vähentäminen=vallan todellinen keskittyminen harvemmille?)

29. (vähemmistöjen sivuuttaminen) itseäni häiritsi erityisesti tuo mainittu kohta. Kärjistäen: tietynlaista francolaisuutta modernissa muodossa; "Suomi on suomalaisille". Taannoin tässä jokunen kuukausi takaperin karjalan kieli tunnustettiin Suomen vähemmistökieleksi ja nimenomaan vähemmistökieliä tulee tukea! Erityisesti saamen kieltä. Saamelaiset ovat alkuperäisasukkaita ja yhtä lailla heillä olisi oikeus vaatia Suomea tai ainakin Lappia saamenkieliseksi. Pyyhitään pois imperialistinen ajattelu ainakin Lapin osalta.

75. ("tarpeelliset leikkauskohteet") Lista on vähintäänkin mielenkiintoinen.

http://juhamakiketela.info/pystylinkit/poliittinenFAQ.html


Seuraavasta voidaan todeta, ettei kulttuurien kohtaaminen ole kaikkien mielestä hyvä asia:"Näin kulttuuriin liittyen lapset voisivat fantsun lisäksi kuulla joistakin konflikteista muslimimaissa, joistakin kielloista-esim. naiset eivät saa töihin, ajaa autoa tai valita puolisoaan- olisi ollut hyvä lisä tähän perinteiden vieton jakamiseen. Vastaavasti toisille oppilaille olisi kerrottu jotain tasa-arvosta..."


"Kas, paikkakunta olikin Kristianstad...Koskahan joku keksii että kaupungin nimeä pitäisi muuttaa?Silloin pitäisi kyllä hälytyskellojen soida taas entistä useamman päässä.""Tällaisia uutisia kun lukee, alkaa tulla jotenkin niin epätodellinen olo...Täytyy varmaan informoida jo nyt omaa jälkikasvuaan - mikäli heille tullaan ehdottelemaan koulutunneilla kaapuun pukeutumista tai islamin rukousten imitointia, saavat minulta vapautuksen ko. tunneilta. Itseasiassa kiellän heitä osallistumasta moiseen.""Mitäs jos hissan tunnilla vedettäs vähän kättä etuviistoon, sillee niinku hassusti tutusmismielessä historiaan ja WWII:een? Ihmiset ei näemmä ihan oikeasti tajua mitä se tarkoittaa kun tyttölapsi puetaan jätesäkkiin. Koulussa. Oppitunnilla. Miten se sotii kaikkia niitä avokäsityksiä vastaan jota länsimainen tasa-arvoa korostava hyvinvointivaltio edustaa. Seuraavaksi voitais larpata islamilainen oikeudenkäynti. Leikitään että pena on tehnyt tuhmaa ja liisa ja minna on nähnyt sen muttei niillä ole äänivaltaa oikeudessa, joten pena vapautetaan. Jatketaan larppia kertomalla roolijaot: naiset on koiria ja miehet määrää kaiken. Sitten naitetaan 9 vuotias tiinaliisa viiskymppiselle opelle. Larppina, siis leikisti. Larppi jatkuu. Ville on leikisti homo ja muut oppilaat hirttää sen. Tosin tässä välissä ope kertoo että on myös suvaitsevaisia islamilaisia maita joissa homoja ei hirtetä vaan tuomitaan elinkautiseen vankeuteen. Ville menee larppina seisomaan lopputunniksi nurkkaan. Leikin lopuksi lapsille kerrotaan että kaikki larpattu on oikesti tosi hienoa ja sitä pitää suvaita ja ymmärtää.Antaisitko oman lapsesi osallistua moisille tunneille?"


"Hyvin kirjoitettu. Samoin voitaisiin kässän tunnilla koota aito Hizbollah-pommi ja muhammedin cocktail linnunpöntön asemasta. Ja liikuntatunnilla voitaisiin harjoitella kiven heittoa säkkiin. Ja kevätjuhlan huipentumaksi voitaisiin kaataa ja polttaa malliksi jonkun opettajan auto."


Ps: Rasistin logiikka: ulkomaalaista on vihattava, teki hän mitä hyvänsä. Jos hän tekee työtä ja on charmantti, hän vie suomalaisten työt ja naiset. Jos hän on työtön, hän on sossupummi ja rikollinen raiskaaja.

11 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

"Postitin kysymykset myös Todellisuus.orgille (niin sanottu anti-Homma-forum), joihin en toistaiseksi ole saanut yhtäkään vastausta muutoslaisilta, vaikka heitä siellä ainakin muutama pyörii."

En ole muutoslainen, mutta kävin pikaisesti katsomassa todellisuus.orgia ja en löytänyt kysymyksiäsi sieltä. Laita linkki.

Jos todella haluat saada vastauksia, niin miksi et laita kysymyksiä hommafoorumille, koska et vaan halua rekisteröityä Hommaan?

Hommasta löytyy esimerkiksi pari keskustelua, jonne voisit kysymyksesi laittaa, jos ei joku hommalainen sitä tee puolestasi.

Kysy Muutokselta
Mitäs muumia täällä kirjoitellaan heti kun selkänsä kääntää.

Heikki Ekman kirjoitti...

Hei ja kiitokset linkeistä. Oli hämmentävää löytää kokonaan itselle omistettu ketju :D
Rekistöröityisin mielelläni Hommaan, mutta valitettavasti aika ei riitä, hädin tuskin Todellisuuden foorumillekaan. Kysymykset löytyvät tästä:

http://todellisuus.org/index.php?topic=315.0

Anonyymi kirjoitti...

Yritä nyt sitä aikaa vähän varata. Blogi kirjoitustesi pituuden perusteella käytät kuitenkin paljon aikaa kirjoittamiseen vai syntyvätkö nämä kirjoitukset hyvin lyhyessä ajassa?

Itselläni varmaan menisi tunti tai pari, että saisin yhtä paljon tekstiä aikaiseksi. Jätät vaan yhden bloggauksen tekemättä ja tulet rohkeasti hommaan keskustelemaan.

"Tuskin kiistätte, etteikö maaseutujen tyhjeneminen ja kurjistuminen olisi konkreettinen ongelma ja siten vaarana jakaa Suomen valtion konkreettisesti kahtia?"

Oma näkemys maaseudun väestön ikääntymisestä ja autioitumisesta on, että se täytyy vain hyväksyä. Ei koko maaseutu tule täysin autioitumaan, mutta todennäköisesti monet pienet kylät on vain annettava takaisin luonnolle ja metsäneläimille, joilta ne on aikanaan otettu.

Täytyy huomata, että ihmiset eivät ole ainoita, jotka Suomessa elävät. Täällä elää susia, karhuja, hirviä ja monia muita eläimiä, jotka myös tarvitsevat elinpiirinsä, joka on ihmisen takia viimeisen sadan vuoden aikana huomattavasti pienentynyt.

Ekologisen jalanjäljenkin kannalta on hyvä asia, että ihmiset enemmän keskittyvät tiiviimmin asumaan kaupungeihin kuin asuvat korvessa persevatunjänkhänmutkassa.

Maaseudulla tulee aina olemaan asukkaita ja varsinkin kesäisin mökkeilijöitä, mutta tiiviimmin asuen ja nykyistä vähemmän ainakin lähitulevaisuudessa.

Maaseudun autiotumiselle yhdeksi ratkaisuksi on sanottu olevan maahanmuutto, mutta ongelma on siinä, että eivät maahanmuuttajatkaan maaseudulla pitkään viihdy samoista syistä kuin kantaväestö. Tämän ovat monet tutkimukset osoittaneet.

Lisäksi maaseudun asukkaiden korvaaminen ulkomaalaisilla tuntuu typerältä ajatukselta. Voi hyvin kysyä, onko maaseutu enään suomalainen tulevaisuudessa, jos asukkaat ovat esimerkiksi venäläisiä tai muun maanlaisia. En tällä tarkoita etteikö maaseudulle saisi tulla ulkomaalaisia vaan en pidä ajatuksesta, että sinne tulee niitä satoja tuhansia, kuten viranomaiset ovat pohtineet.

Voi vain kuvitella tulevaisuuden maaseutua, jossa esimerkiksi asukkaiden perusteella Kyyjärvi on burmalainen kaupunki ja Joensuu venäläinen. Ei kai tullainen kehitys välttämättä huonoa asia ole vaikka en siitä pidäkään.

Lopuksi vielä itse kysymykseen vastaus, niin en minä oikein usko, että Suomi olisi jakautumassa kahtia vaikka maaseutu nykyisestä vähän autioituisikin.

Heikki Ekman kirjoitti...

"Oma näkemys maaseudun väestön ikääntymisestä ja autioitumisesta on, että se täytyy vain hyväksyä. Ei koko maaseutu tule täysin autioitumaan, mutta todennäköisesti monet pienet kylät on vain annettava takaisin luonnolle ja metsäneläimille, joilta ne on aikanaan otettu."

- Kenties näin käykin, että luonto valtaa alaa ja katastrofien sarjan johdosta ihmiskunta vähenee.
Maaseudulta on "pakenemassa" monia nuoria, käytännössä viimeiset asukkaat ovat vanhoja ihmisiä, entä, kun heistä aika jättää?

Täytyy huomata, että ihmiset eivät ole ainoita, jotka Suomessa elävät. Täällä elää susia, karhuja, hirviä ja monia muita eläimiä, jotka myös tarvitsevat elinpiirinsä, joka on ihmisen takia viimeisen sadan vuoden aikana huomattavasti pienentynyt.

-Totta, mutta olisiko mielestäsi mitenkään mahdollista, että ihminen ja luonto eläisivät vielä jonain päivänä vieretysten, ihminen luontoa ja sen eläimistöä kunnioittaen?

Ekologisen jalanjäljenkin kannalta on hyvä asia, että ihmiset enemmän keskittyvät tiiviimmin asumaan kaupungeihin kuin asuvat korvessa persevatunjänkhänmutkassa.

- On ennustettu, että vuoteen 2050 mennessä kaupungistuminen saavuttaa uuden huippunsa. Entä jos sekä maaseutuja että kaupunkeja asutetettaisiin tasapainoisest?

"Maaseudulla tulee aina olemaan asukkaita ja varsinkin kesäisin mökkeilijöitä, mutta tiiviimmin asuen ja nykyistä vähemmän ainakin lähitulevaisuudessa."

-Et siis usko, että täydellistä romahdusta asukasluvussa tulisi koskaan tapahtumaan?

"Maaseudun autiotumiselle yhdeksi ratkaisuksi on sanottu olevan maahanmuutto, mutta ongelma on siinä, että eivät maahanmuuttajatkaan maaseudulla pitkään viihdy samoista syistä kuin kantaväestö. Tämän ovat monet tutkimukset osoittaneet."

-Olen tässä samaa ja eri mieltä. Maahanmuuttajien olisi hyvä asuttaa maatamme tasaisemmin. Siten myös suurten liikekeskusten ulkopuolella olevat asukkaat tutustuisivat toisiin. Helppoa kohtaaminen ei tule olemaan, mutta pitkäjänteisyydellä pääsee pitkälle. Mutta maahanmuutto ei tietenkään ole mikään ratkaisu, vaan uudenlaisten teollisuuden muotojen syntyminen, jotka perustuisivat ekologisille ihanteille ja ,josta tavalliset paikalliset asukkaat hyötyisivät.

"Lisäksi maaseudun asukkaiden korvaaminen ulkomaalaisilla tuntuu typerältä ajatukselta. Voi hyvin kysyä, onko maaseutu enään suomalainen tulevaisuudessa, jos asukkaat ovat esimerkiksi venäläisiä tai muun maanlaisia. En tällä tarkoita etteikö maaseudulle saisi tulla ulkomaalaisia vaan en pidä ajatuksesta, että sinne tulee niitä satoja tuhansia, kuten viranomaiset ovat pohtineet."

-Tuskinpa kukaan on korvaamassa maaseudun asukkaita ulkomaalaisilla, siitähän nousisi kapina.

"Voi vain kuvitella tulevaisuuden maaseutua, jossa esimerkiksi asukkaiden perusteella Kyyjärvi on burmalainen kaupunki ja Joensuu venäläinen. Ei kai tullainen kehitys välttämättä huonoa asia ole vaikka en siitä pidäkään."

-Mielenkiintoinen näkemys, vaikka ei realistinen ainakaan pitkään aikaan.

"Lopuksi vielä itse kysymykseen vastaus, niin en minä oikein usko, että Suomi olisi jakautumassa kahtia vaikka maaseutu nykyisestä vähän autioituisikin."

-Toivotaan, että näin ei käy. Toivotaan, että ihmiset kiinnittäisivät enemmän huomiota maaseutuihin, juurilleen.

Anonyymi kirjoitti...

Oikeastaan pitää tässä aluksi myöntää, että maaseutuun liittyvien muutosten ja ongelmien kommentointi on vaikeaa, koska en ole niihin kunnolla perehtynyt.

"Maaseudulta on "pakenemassa" monia nuoria, käytännössä viimeiset asukkaat ovat vanhoja ihmisiä, entä, kun heistä aika jättää?"

Yksi syy maaseudulta kaupungeihin muuttoon taitaa olla työttömyys. Jos haluttaisiin vähentää nuorten ja muun ikäisten pois muuttoa, niin täytyisi olla töitä. Työttömyys prosentit varsinkin Pohjois- ja Itä-Suomessa ovat olleet hyvin pitkään valitettavan korkeita, mutta nyt varmaankin työpaikkojen määrä alkaa sielläkin lisääntymään, koska suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Tämä varmasti tulee osaltaan vähentämään maalta muuttoa.

Olet kyllä oikeassa, että suuria muutoksia on maaseudulla tapahtumassa kun iäkkäät ihmiset kuolevat, mutta se on vain jossain määrin hyväksyttävä.

Ei kaikkia pieniä kyliä tai rakennuksia tarvitse pitää asutettuina vaan osa niistä on hyvä purkaa tai säilyttää ulkomuseona ja antaa alue takaisin luonnolle, jolta se voitu sata vuotta sitten ottaa.

"Totta, mutta olisiko mielestäsi mitenkään mahdollista, että ihminen ja luonto eläisivät vielä jonain päivänä vieretysten, ihminen luontoa ja sen eläimistöä kunnioittaen?"

Uutisoinnin perusteella ihmisten eläminen liian lähellä luontoa tuottaa ongelmia kun aina välillä sudet ja karhut käyvät pelottelemassa ihmisiä, joilloin poliisit ja metsästäjät ajavat eläimet takaisin metsään. Jos eläin ei mene metsään, niin yleensä se sitten tapetaan.

Kyllä varmaan kaikki on mahdollista, mutta mielestäni eläimillä voisi olla nykyistä suurempi elinpiiri ilman ihmisen aiheuttamia häiriöitä, kuten autoteitä ja asumuksia.

"Entä jos sekä maaseutuja että kaupunkeja asutetettaisiin tasapainoisest?"

Eihän asuttaminen onnistu, jos ihmiset eivät halua asua maaseudulla vai tarkoitatko jonkinlaista ihmisten pakottamista tai porkkanoilla (raha, työpaikka..) houkuttelua maaseudulle.

"Et siis usko, että täydellistä romahdusta asukasluvussa tulisi koskaan tapahtumaan?"

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Esimerkiksi muutamia vuosia sitten tilastokeskus ennusti Suomen väkiluvun jonain päivänä putoavan alle viiden miljoonan. Uuden tilaston mukaan väkilukumme nouseekin lähelle kuutta miljoonaa. Monta kymmentä vuotta sitten taidettiin myös ennustaa, että Suomen väkiluku ei nouse yli 5 miljoonan tai maasta muuton takia se laskee alle 4 miljoonan.

Täytyisi tutustua väestörakennetilastoihin, jotta tietäisin kuinka suuria muutoksia maaseudulla on tapahtumassa, mutta luulisin muutosten kuitenkin olevan pienempää verrattuna 60-luvulla tapahtuneeseen kaupunkeihin muuttoon.

Välttämättä mitään suurta romahdusta ei tule tapahtumaan, johtuen mm. maahanmuutosta ja myös siitä, että kaupunkilaisista osa haluaa maalle. Varsinkin kaupungeissa asuvat suurten ikäluokkien edustajista varmasti osa tulee muuttamaan takaisin synnyinseudulleen, joka ei valitettavasti kuitenkaan poista ikääntymisongelmaa.

"-Tuskinpa kukaan on korvaamassa maaseudun asukkaita ulkomaalaisilla, siitähän nousisi kapina."

Enpä usko, että mitään suurta kapinaa syntyy vaan muutos tapahtuu kymmenien vuosien aikana. Varsinkin pienissä kunnissa on hyvin mahdollista, että ikääntynyt kantaväestö korvautuu maahanmuuttajilla, jotka ovat nuorempia ja hedelmällisiä. Itä-Suomessa on hyvin mahdollista, että siellä on tulevaisuudessa kuntia, joiden asukkaista suurin osa on etnisesti venäläisiä ja yleensäkin Suomessa tulee olemaan kaupunkeja ja kuntia, joiden asukkaista enemmistö on ulkomaalaistaustaisia.

Muutos voi tuntua tällä hetkellä uskomattomalta, mutta se on väestörakenteellisesti hyvin mahdollista.

"-Mielenkiintoinen näkemys, vaikka ei realistinen ainakaan pitkään aikaan."

Pitkä aika monissa Suomen kunnissa voi tarkoittaa 40-vuotta, johtuen mm. suurten ikäluokkien kuolemisesta, lisääntyvästä maahanmuutosta, ulkomaalaisten korkeammasta hedelmällisyydestä ja white flight:sta (valkovuoto).

Heikki Ekman kirjoitti...

"Yksi syy maaseudulta kaupungeihin muuttoon taitaa olla työttömyys. Jos haluttaisiin vähentää nuorten ja muun ikäisten pois muuttoa, niin täytyisi olla töitä. Työttömyys prosentit varsinkin Pohjois- ja Itä-Suomessa ovat olleet hyvin pitkään valitettavan korkeita, mutta nyt varmaankin työpaikkojen määrä alkaa sielläkin lisääntymään, koska suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Tämä varmasti tulee osaltaan vähentämään maalta muuttoa."

- Tulisi kehittää täysin uudenlaisia liikeideoita, joista olisi hyötyä sekä paikallisille itselleen että pidemmällä tähtäimellä koko Suomelle. Nykyisin maalaisten voitot keskittyvät pääosin suurempiin liikekeskuksiin.


"Ei kaikkia pieniä kyliä tai rakennuksia tarvitse pitää asutettuina vaan osa niistä on hyvä purkaa tai säilyttää ulkomuseona ja antaa alue takaisin luonnolle, jolta se voitu sata vuotta sitten ottaa."

- Ei toki kaikkia kyliä tule asuttaa. Mutta pikkuhiljaa aletaan puhua kokonaisista kunnista. Tulisiko esimerkiksi Sulkavan vain antaa olla ja odottaa että se rapistuu ja palautuu luonnolle?


"Eihän asuttaminen onnistu, jos ihmiset eivät halua asua maaseudulla vai tarkoitatko jonkinlaista ihmisten pakottamista tai porkkanoilla (raha, työpaikka..) houkuttelua maaseudulle."

-Pakottamista ei missään nimessä. Jos porkkanoilla tarkoitat esimerkiksi työpaikoilla houkuttelua, niin kyllä. Näinhän toimittiin suurten muuttoliikkeiden aikaan, kun väestöä houkuteltiin maalta kaupunkeihin. Nyt vain toimittaisiin päinvastoin, mutta hillitymmin. Ei maaseutujen viihtyvyyden, eikä kaupunkien kustannuksella.

"Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Esimerkiksi muutamia vuosia sitten tilastokeskus ennusti Suomen väkiluvun jonain päivänä putoavan alle viiden miljoonan. Uuden tilaston mukaan väkilukumme nouseekin lähelle kuutta miljoonaa. Monta kymmentä vuotta sitten taidettiin myös ennustaa, että Suomen väkiluku ei nouse yli 5 miljoonan tai maasta muuton takia se laskee alle 4 miljoonan."

- Kun puhuttiin 6 miljoonasta, kerrottiinko siinä, missä ajassa kyseinen määrä saavutettaisiin? Mainittiinko siinä, että maahanmuutolla voisi olla osuutta asiaan?

Heikki Ekman kirjoitti...

"Täytyisi tutustua väestörakennetilastoihin, jotta tietäisin kuinka suuria muutoksia maaseudulla on tapahtumassa, mutta luulisin muutosten kuitenkin olevan pienempää verrattuna 60-luvulla tapahtuneeseen kaupunkeihin muuttoon."

- Niin, voiko enää sen radikaalimpaa tapahtua.. Seuraava vaihe (uhkakuva) olisi tietenkin maaseutujen totaalinen tyhjeneminen ja kurjistuminen.

"Välttämättä mitään suurta romahdusta ei tule tapahtumaan, johtuen mm. maahanmuutosta ja myös siitä, että kaupunkilaisista osa haluaa maalle. Varsinkin kaupungeissa asuvat suurten ikäluokkien edustajista varmasti osa tulee muuttamaan takaisin synnyinseudulleen, joka ei valitettavasti kuitenkaan poista ikääntymisongelmaa."

- Ei poista ikääntymisongelmaa, eikä vanhuuden vaivoja. En tiedä suomalaisten tilastollista kiinnostusta vanhustenhoitoa kohtaan, mutta tässä kohtaa ainakin parjattu ja kehuttu työperäinen maahanmuutto olisi enemmän hyöty, kuin haitta.

"Enpä usko, että mitään suurta kapinaa syntyy vaan muutos tapahtuu kymmenien vuosien aikana. Varsinkin pienissä kunnissa on hyvin mahdollista, että ikääntynyt kantaväestö korvautuu maahanmuuttajilla, jotka ovat nuorempia ja hedelmällisiä. Itä-Suomessa on hyvin mahdollista, että siellä on tulevaisuudessa kuntia, joiden asukkaista suurin osa on etnisesti venäläisiä ja yleensäkin Suomessa tulee olemaan kaupunkeja ja kuntia, joiden asukkaista enemmistö on ulkomaalaistaustaisia.

Muutos voi tuntua tällä hetkellä uskomattomalta, mutta se on väestörakenteellisesti hyvin mahdollista."

- Tämä tulee tapahtumaan (jos tapahtuu) pitkän ajan kuluttua ja siihenkin vaadittaisiin se että suomalaisten lisääntymishalut taantuisivat entisestään. Vaadittaisiin aika suuri väestökato kantaväestön keskuudessa, että esimerkiksi Helsingissä tai muualla venäläiset nousisivat enemmistöksi (rajaseudun pikkukylissä mahdollisesti asia voi olla realistista jo lähitulevaisuudessa). Suomeen suuntautuva maahanmuutto on kuitenkin aika vähäistä kansainvälisesti verrattuna.


"Pitkä aika monissa Suomen kunnissa voi tarkoittaa 40-vuotta, johtuen mm. suurten ikäluokkien kuolemisesta, lisääntyvästä maahanmuutosta, ulkomaalaisten korkeammasta hedelmällisyydestä ja white flight:sta (valkovuoto)"

- White-flightiin (josta kirjoittelin osiossa 2: "Integraatiosta")tulee puuttua. Tulee lisätä toisten kohtaamista. Paras lähtölaukaisu lähentymiselle olisi kantasuomalaisen ja maahanmuuttajan yhteinen työpaikka. Pienemmissä asutuskeskuksissa asentoituminen maahanmuuttajia kohtaan on nuivempaa, kuin esimerkiksi Helsigissä ja asenteet muuttuvat hitaasti. Molemminpuolinen kärsivällisyys tässäkin asiassa on vaivan arvoinen.

Anonyymi kirjoitti...

"Nykyisin maalaisten voitot keskittyvät pääosin suurempiin liikekeskuksiin."

En nyt täysin ymmärtänyt, mitä maalaisten voitoilla tarkoitat, mutta sen kyllä ymmärrän, että suuriin kaupungeihin on valtavasti keskittynyt yrityksiä, joista osa voisi hyvinkin olla maaseudulla tuomassa vaurautta ja töitä sinne.

Toisaalta kyllä sitä tulonsiirtoa tehdään myös hyvin paljon maaseudulle, joista tunnetuin on maataloustuki. Lisäksi on muistaakseni olemassa muita tukia, joiden rahoittamiseen suuret kaupungit, kuten Helsinki osallistuvat.

Maaseudun tukeminen ei kuitenkaan saa olla hölmöläisten hommaa vaan tarkoitus on saada kunta pärjäämään lopulta omin voimin.

"Tulisiko esimerkiksi Sulkavan vain antaa olla ja odottaa että se rapistuu ja palautuu luonnolle?"

Sulkava kuntana ei taida olla hyvä esimerkki, koska varmasti kyseinen kunta aina tulee olemaan jollain tavalla asuttu kun se ei liian syrjässä kartan perusteella sijaitse. Kartan mukaan Savonlinnaan on 20 km matka, että varmaan moni sulkavalainen käy Savonlinnassa töissä ja ostoksilla. Taas ne kunnat, jotka sijaitsevat todenteolla jumalan selän takana ei tilanne taida olla yhtä hyvä.

En usko, että mikään kunta täysin tyhjenee tai rapistuu, mutta monien kuntien pienistä syrjäkylistä voi tulla täysin tyhjiä, joista osan voi hyvinkin antaa takaisin luonnolle. Kuitenkin säilyttäen hienot hyvä kuntoiset rakennukset, joista osan voisi myös siirtää ulkomuseoihin.

"Nyt vain toimittaisiin päinvastoin, mutta hillitymmin. Ei maaseutujen viihtyvyyden, eikä kaupunkien kustannuksella."

Tätä sama asiaa myös maahanmuutossa kannatan, että sen pitää olla maltillista, jotta suurilta ongelmilta vältytään. Nykyisen kaltainen ja suuruinen maahanmuutto alkaa olla huolestuttavan suurta.

Tuossa houkuttelussa vaan on edelleen ongelma, että mistä saadaan yrityksiä maaseudulle. Tietääkseni valtio ja kunnat ovat kokoajan yrittäneet tehdä kaikenlaisia asioita, kuten tukeneet yrityksiä ja houkutelleet asunnoilla ja työpaikoilla asukkaita, mutta se ei valitettavasti riitä, koska moni kuitenkin haluaa asua lähellä suuria kaupunkeja ja ostoskeskuksia eikä vaan käydä, jossain siwa:ssa.

Varmasti on kuitenkin edelleenkin paljon tehtävissä, jotta maaseudulle saadaan lisää nuoria asukkaita ja töitä.

Nämä kunnat maksavat vauvasta!
Paras paikka kasvaa

"- Kun puhuttiin 6 miljoonasta, kerrottiinko siinä, missä ajassa kyseinen määrä saavutettaisiin?"

Vuonna 2042 Suomessa ennustetaan asukkaita oleva yli 6 miljoonaa. Tähän syynä ovat mm. elinajanodotteen kasvu, syntyvyyden lisääntyminen ja maahanmuutto.

Väestöennuste 2009–2060
Syntyvyys Suomessa on korkein 40 vuoteen.
Elämme paljon pidempään kuin elinajanodote kertoo

Anonyymi kirjoitti...

"Seuraava vaihe (uhkakuva) olisi tietenkin maaseutujen totaalinen tyhjeneminen ja kurjistuminen."

Totaalista tyhjentymistä en usko tapahtuvan, koska jonkun täytyy viljellä ruokaa. Osittainen tyhjeneminen tulee luultavasti aiheuttamaan sen, että maanviljelystä tulee nykyistä kannattavampaa mm. maatilakoon kasvaessa ja liiallisen tuotannon vähentyessä.

"Suomeen suuntautuva maahanmuutto on kuitenkin aika vähäistä kansainvälisesti verrattuna."

En nyt jaksa tilastoja katsoa, mutta kyllä se taitaa tällä hetkellä olla jo väestön kokoon suhteutettuna lähellä keskitasoa. Euroopassa on myös monia maita, jonne tulee paljon vähemmän maahanmuuttajia. Maahanmuutto ei ole ainoa syy, joka tulee väestörakenteeseen suuresti vaikuttamaan vaan myös heidän kantaväestöä nuorempi keskimääräinen ikä ja korkeampi hedelmällisyys. Esimerkiksi somalit ovat lähes kaksinkertaistaneet määränsä lisääntymisellä.

"Molemminpuolinen kärsivällisyys tässäkin asiassa on vaivan arvoinen."

Enpä usko, että "valkovuotoa" voi täysin estää, koska moni ihminen kuitenkin haluaa elää ympäristössä, jossa ihmiset ovat lähes samanlaisia. Enkä myöskään usko, että Suomessakaan "valkovuotoa" voidaan estää kun se ei ole onnistunut monissa muissa Euroopan maissa. Eikä tässä asiassa pidä ainoastaan kantaväestöä syyttää, koska myös eri etniset ryhmät haluavat elää omanlaistensa keskuudessa.

Heikki Ekman kirjoitti...

"En nyt täysin ymmärtänyt, mitä maalaisten voitoilla tarkoitat, mutta sen kyllä ymmärrän, että suuriin kaupungeihin on valtavasti keskittynyt yrityksiä, joista osa voisi hyvinkin olla maaseudulla tuomassa vaurautta ja töitä sinne.

Toisaalta kyllä sitä tulonsiirtoa tehdään myös hyvin paljon maaseudulle, joista tunnetuin on maataloustuki. Lisäksi on muistaakseni olemassa muita tukia, joiden rahoittamiseen suuret kaupungit, kuten Helsinki osallistuvat."


- Niin, mutta se lopulta on hyödyttänyt lopulta vain kaupunkeja. Maaseudut tulisi saada pääasiassa riippumattomiksi kaupunkien määräysvallasta.

"Sulkava kuntana ei taida olla hyvä esimerkki, koska varmasti kyseinen kunta aina tulee olemaan jollain tavalla asuttu kun se ei liian syrjässä kartan perusteella sijaitse. Kartan mukaan Savonlinnaan on 20 km matka, että varmaan moni sulkavalainen käy Savonlinnassa töissä ja ostoksilla. Taas ne kunnat, jotka sijaitsevat todenteolla jumalan selän takana ei tilanne taida olla yhtä hyvä."

- Eikö kuitenkin vaarana ole, että Sulkava alennettaisiin ”kesäkunnaksi”, jolloin se talvella kuihtuisi? Sulkava on kaunis ja miellyttävä paikka, ei siinä mitään. Useampi asuu kuitenkin mieluummin samassa kaupungissa, missä työpaikka on (tässä tapauksessa siis Savonlinna). Lisäksi Savonlinnallakin on houkutuksensa, kenties suuremmat, kuin Sulkavalla (jos soutukilpailuja ei lasketa). Sulkavalle saattaa muuttaa vielä joitakin eläköityviä henkilöitä, mutta siihen se sitten jääkin. Sulkavasta, kuten muistakin ”korpi”kunnista uhkaa muodostua läpiajopaikkoja.


"Tätä sama asiaa myös maahanmuutossa kannatan, että sen pitää olla maltillista, jotta suurilta ongelmilta vältytään. Nykyisen kaltainen ja suuruinen maahanmuutto alkaa olla huolestuttavan suurta."

- Pidättäydyn ottamasta maahanmuuttoon kantaa tässä asianyhteydessä.

"Tuossa houkuttelussa vaan on edelleen ongelma, että mistä saadaan yrityksiä maaseudulle. Tietääkseni valtio ja kunnat ovat kokoajan yrittäneet tehdä kaikenlaisia asioita, kuten tukeneet yrityksiä ja houkutelleet asunnoilla ja työpaikoilla asukkaita, mutta se ei valitettavasti riitä, koska moni kuitenkin haluaa asua lähellä suuria kaupunkeja ja ostoskeskuksia eikä vaan käydä, jossain siwa:ssa.

Varmasti on kuitenkin edelleenkin paljon tehtävissä, jotta maaseudulle saadaan lisää nuoria asukkaita ja töitä."

Nämä kunnat maksavat vauvasta!
Paras paikka kasvaa

- Itse suhtaudun todella nuivasti kaupunkien ohjailuun. Muutoksen tulee lähteä maalaisista itsestään. Jos maaseudulla keksittäisiin jotain ihan upouusia ideoita ja keksintöjä, voitaisiin niillä luoda työpaikkoja sekä maalaisille että ulkopuolisille. Jonkun olisi mobilisoitava maaseudun asukkaita

Heikki Ekman kirjoitti...

"Totaalista tyhjentymistä en usko tapahtuvan, koska jonkun täytyy viljellä ruokaa. Osittainen tyhjeneminen tulee luultavasti aiheuttamaan sen, että maanviljelystä tulee nykyistä kannattavampaa mm. maatilakoon kasvaessa ja liiallisen tuotannon vähentyessä."

- Tulee muistaa kuitenkin, että maanviljely on nykyisin hyvin teollistunutta ja koneistunutta sekä siirtynyt harvempien hoidettavaksi, kun tiloja ollaan yhdistetty entisestään.

"En nyt jaksa tilastoja katsoa, mutta kyllä se taitaa tällä hetkellä olla jo väestön kokoon suhteutettuna lähellä keskitasoa. Euroopassa on myös monia maita, jonne tulee paljon vähemmän maahanmuuttajia. Maahanmuutto ei ole ainoa syy, joka tulee väestörakenteeseen suuresti vaikuttamaan vaan myös heidän kantaväestöä nuorempi keskimääräinen ikä ja korkeampi hedelmällisyys. Esimerkiksi somalit ovat lähes kaksinkertaistaneet määränsä lisääntymisellä."

- Joo, jätetään tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat väittelyt tilastoista Todellisuus.orgille ja Homma-forumille.


"Enpä usko, että "valkovuotoa" voi täysin estää, koska moni ihminen kuitenkin haluaa elää ympäristössä, jossa ihmiset ovat lähes samanlaisia. Enkä myöskään usko, että Suomessakaan "valkovuotoa" voidaan estää kun se ei ole onnistunut monissa muissa Euroopan maissa. Eikä tässä asiassa pidä ainoastaan kantaväestöä syyttää, koska myös eri etniset ryhmät haluavat elää omanlaistensa keskuudessa."

- Ei tietenkään täysin, eikä kysymys ollut estämisestä, vaan ennaltaehkäisystä. Mainitsemasi "valkovuoto" ei toki johdu 100% kantaväestöstä itsestään. Suuri osa (ellei suurin osa) johtuu kuitenkin ennakkoluuloista ja irrationaalisista biologisista tarpeista olla "samanlaisten" kanssa.