fondos para myspace, plantillas, layouts

tiistai 18. syyskuuta 2012

90. Kritiikistä tekoihin

Olen jo jokusen päivän seuraillut keskustelua Sauli Niinistön työryhmän näkemyksiin liittyen. Kyseinen työryhmä on julkaissut näkemyksiään, joissa kuvaillaan, kuinka nuorten syrjäytyminen voisi vähentyä. Erityisesti Vasemmistoliitto on ilmaissut kritiikkiä kampanjaa kohtaan. Muun muassa Paavo Arhinmäki on ilmoittanut kriittisen kantansa. Näkemyksiä on haukuttu "naiiveiksi" ja lisäksi ollaan kritisoitu sitä, että sinänsä kauniissa ja kivoissa näkemyksissä ei oteta huomioon yhteiskunnallisia tekijöitä/rakenteita, jotka ovat monelta osin syynä nuorison pahoinvoinnin lisääntymiseen.


Katsotaanpa, minkälaisia ehdotuksia tuolta kohusivustolta löytyy. Sivustolta löytyy esimerkiksi sellaisia sanoja, kuten "vapaaehtoisvoimaa" ja "vastuuyritys". Talkootoimintaa, hyviä käytöstapoja, ihmisten välistä kanssakäymistä ja arkirutiineja (nukkumaanmenoajat) kannatetaan. Muistutetaan myös omasta vastuusta henkilökohtaisessa elämässä ja lastenkasvatuksessa. Kannustetaan itsenäisyyteen, yritteliäisyyteen ja puhutaan rajojen ja rakkauden puolesta.


Ylöskirjoitetut asiat ja neuvot ovat (kuten kriitikotkin sanovat) ihan kivoja ja kauniita. Niihin on helppo yhtyä. Sivusto on tutustumisen arvoinen ja toivonkin, että mahdollisimman moni suomalainen kävisi tutustumassa kyseiseen sivustoon. Itse olen samaa mieltä esimerkiksi siitä, että ihmisten välillä pitäisi olla enemmän kanssakäymistä ja siitä, että vastuuta tulee ottaa omasta itsestä ja lapsista. Jaan kuitenkin osittain Hanna Sarkkisen mielipiteen siitä, että kyseessä taitaa olla ennemminkin "vanhemmille suunnattu kasvatusvinkkilista". Mielestäni sanoma on kuitenkin selvä; "sä voit valita sun tulevaisuuden". Ota ittees niskast kii ja ryhdistäydy! Kokoomusnuoretkin sen tietävät; yhteiskunta ei ole äitisi! On siellä toki myös vinkkejä ihan yrittäjillekin.


Osallistuin taannoin Keski-Suomen yrittäjien järjestämään vaalivalmennukseen Jyväskylässä. Siellä tuli ilmi mielestäni hyviä näkemyksiä, joista haluan jakaa tässä kirjoituksessa yhden. Toteamus liittyen yrittäjien haluttomuuteen palkata nuoria esimerkiksi harjoittelijoiksi taikka muuten vain saamaan kokemusta ja työkaluja tulevaa elämää varten oli osuva. Yritykset ovat niin kovin haluttomia ottamaan riskejä, vaikka (ymmärrykseni mukaan) riskien ottaminen juuri kuuluu kapitalismiin.  Tässä annetaan hieman ohjeita "vastuullisille yrityksille", kuten myös tässäkin. Yritysjohtajien soisi lukevan erityisesti nämä kohdat:


"Työpaikka voi olla tulevaisuuden avain. Työnantaja, palkkaa nuori töihin, jos suinkin voit. Yritä edistää kaikin laillisin keinoin nuoren työllistymistä. Työelämään tutustuminen ei ala, jos se ei ensin ala jostain."


Yrittäjät vaan tuntuvat olevan kiinnostuneita enemmän varmoista ja jo saavutetuista voitoistaan, eivätkä uskalla ottaa riskejä. Tällaiset yritykset keskittyvät vain kokonsa ja henkilökohtaisen omaisuutensa kasvattamiseen, eikä heitä yhteisvastuu kiinnosta. Yritys ei toki ole mikään hyväntekeväisyysjärjestö. Kuitenkin herää kysymys, miksi valtion pitäisi tukea sellaisia loismaisia yrityksiä, jotka eivät hyödytä Suomea ja suomalaisia millään lailla? Tämänkaltaisilta yrityksiltä (jotka vielä karttelevat verojakin) voitaisiin ottaa kaikki tuet pois ja antaa heille menolippu veroparatiisiin. Tilaa sellaisille yrityksille, jotka tuovat lisää työpaikkoja inhimillisine työolosuhteineen ja maksavat veronsa Suomeen. Muut firmat pysykööt Suomen rajojen ulkopuolella! Suomi ei tarvitse loismaisia yrityksiä.


Vielä takaisin "sä voit valita sun tulevaisuuden"-teemaan. Vasemmistoliitto on kritisoinut "syrjäytymisen vastaista kampanjaa" muun muassa siitä, ettei se ole ottanut huomioon "eriarvoistavia rakenteita". Tämä pitää aika lailla paikkansa. Kasvavasta eriarvoisuudesta ei mainita mitään. Nyt olisikin Vasemmistoliitolla tuhannen markan paikka puuttua järeästi vallitsevaan eriarvoistavaan politiikkaan. Vasemmistoliitto on kyllä ansiokkaasti kritisoinut sortavia rakenteita ja huomauttanut, että elämme luokkayhteiskunnassa. Mitä Vasemmistoliitto sitten on tehnyt 2000-luvulla sortavien järjestelmien kaatamiseksi? Nykyisin Vasemmistoliitto on hallituksessa pääministeripuolueen kanssa, joka toteuttaa hyvin eriarvoistavaa politiikkaa. Tuloerot ovat kasvaneet, sosiaalinen eriarvoisuus lisääntynyt, kuntia tullaan kurjistamaan yhä enemmän ja rahaa kipataan Euroopan pankeille aina vaan lisää. Hämmentävää on siis jo pelkästään se, että Vasemmistoliitto istuu riistopolitiikkaa toteuttavan puolueen kanssa samassa hallituksessa. Vielä hämmentävämpää on se, ettei Vasemmistoliitto ole juuri kritisoinut nykyistä europolitiikkaa. Pikemminkin päinvastoin. Kunta-asiaa Vasemmistoliitto ei ole kokenut niin tärkeäksi, että sitä kannattaisi ottaa mukaan ohjelmiin. Onhan se seksikkäämpää ajaa sellaisia asioita, kuten sosiaalista tasa-arvoa kaikille sekä ihmisläheisyyttä jne. Ympäripyöreät tavoitteet riittävät.


Vasemmistoliitto ei ymmärtääkseni ole pitänyt meteliä omista syrjäytymisen vastaisista kampanjoistaan. Konkreettisia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi ei ole tullut ainakaan omaan kuulooni. Ainoastaan Vasemmistonuorilta on tullut ihan hyviä näkemyksiä. Perustulo on varsin kannatettava idea. Toivoisin, että kritiikin lisäksi myös Vasemmistoliitto toisi esille konkreettisia ehdotuksia. Omista näkemyksistä tulisi myös pitää meteliä eikä vain hiljaa, hienovaraisen somasti ja sopivasti kritisoida vallitsevaa menoa. Toki Vasemmistoliitolta on tullut kannanottoja ihan työttömyyteen ja työllisyyteen liittyen. Tarkastellaanpa niistä muutamia:


Ensimmäisessä lainaamassani kohdassa vaaditaan työttömyyskorvauksien maksamisen vauhdittamista ja tason nostamista. Ehdottomasti olen samaa mieltä seuraavan kohdan kanssa:


"Byrokratian vähentäminen ei yksin riitä. Perustyöttömyyspäivärahan ja työmarkkinatuen taso on niin matala, että niitä on pikaisesti korotettava köyhyysrajan yläpuolelle. Vain näin voidaan aidosti kohentaa työttömien asemaa."

"Tällä hetkellä työttömiä ja lomautettuja on Suomessa jo noin 300 000 ja luku kasvaa nopeasti.  Vaikean taloustilanteen aiheuttamaa ahdinkoa on lisännyt se, että työttömyyskorvauksien käsittelyajat ovat pidentyneet jopa kuukausiin työttömyyskassojen ruuhkien takia. Lisäksi ongelmia on syntynyt siitä, että jotkut kunnat viivyttelevät toimeentulotuen maksamista työttömyyskorvausta odottaville."


Luonnollisesti on puututtava myös nuorisotyöttömyyteen. Nuorison työllistäminen takaa suomalaisen hyvinvoinnin jatkumisen:

"Nuorten työelämään pääsyä on vahvistettava toteuttamalla täysimääräisesti nuorten työllistymistä edistävä yhteiskuntatakuu. Yhteiskuntatakuun onnistumisen kannalta tärkeintä on, että nuori laatii työllistymissuunnitelmansa yhteistyössä koulutus- tai työvoimaviranomaisen kanssa. Näin nuori voi sitoutua työllistymispolkuunsa. Nuorella on oltava oikeus olla ottamatta vastaan oman työllistymissuunnitelmansa vastainen koulutus- tai harjoittelupaikka. Nuoria ei saa käyttää ilmaistyöntekijöinä."


Pitäkää porvarit tahmaiset tassunne irti lakko-oikeudesta. Vasemmistoliittokin ottaa hyvin kantaa lakko-oikeuden puolesta. Työtaisteluoikeus ei ole mikään historiallinen jäänne! Sen tulisi kuulua työläisten perusoikeuksiin.


"Työnantajat ovat hyökänneet niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla työntekijöiden lakko-oikeutta vastaan. Helsingin käräjäoikeus teki päätöksen, jolla se määräsi 2,8 miljoonan euron sakon uhalla Finnairin työntekijät lopettamaan työtaistelun."


Ihan hyviä kannanottoja Vasemmistoliitolla on. Herääkin kysymys, miksi Vasemmistoliitto ei ole pitänyt suurempaa meteliä näkemyksistään ja tavoitteistaan? Vasemmistoliiton kannanotoista tulee vähän sellainen olo, että kerrotaan, mitä ei saisi tehdä ja joskus vaatimusten/suositusten muodossa todetaan, mitä pitäisi tehdä. Puhistaan jo saavutetuista eduista. Kritiikki ei myöskään ole mitenkään erityisen terävää. Kritiikki myös kohdistuu vain sellaisia asioita kohtaan, joita "saa" kritisoida ja joiden kritisoiminen on yleisesti hyväksyttyä. Nykyisin Vasemmistoliitto on muuttunut puolueeksi, joka kritisoi erilaisia asioita sopivasti ja puhuu epäselvästi "sortavista rakenteista". Vasemmistoliitossa kritisoidaan "sä voit valita sun tulevaisuuden"-kampanjaa, vaikka Vasemmistoliiton omat ehdotukset ovat hyvin samanlaisia. Erona on se, että hienovaraisten neuvojen sijasta ("seksikkäitä juttuja") "vaaditaan" omilla foorumeilla hiljaa hissutellen. Vaatimukset sitä paitsi jäävät vain sanahelinäksi, kun niiden puolesta ei olla valmiita radikaalimpiin toimenpiteisiin. Missä ovat esimerkiksi viime vuosisadan mielenosoitukset, lakot, torikokoukset yms.?


SKP:ta halveksitaan syyttä suotta. SKP sentään toimii ja esittää näkemyksiään kritiikkinsä vastapainoksi. SKP:sta voi sanoa, että se on sananmukaisesti "rohkeasti vasemmalla". Otetaan vaikkapa esimerkiksi tulevat kuntaliitokset. Vain SKP on (Keskustan lisäksi) aktiivisesti vastustanut tulevia mammuttikuntia. Vastustamisen ja kritiikin lisäksi ollaan myös valmiita esittelemään omia näkemyksiä. Hiljattain julkaistu Toisenlainen kuntakartta (demokraattiset hyvinvointikunnat)-niminen pamfletti käy hyvänä esimerkkinä. Pamfletissa otetaan kriittisesti kantaan hallituksen tehtailemaan "kuntauudistukseen". Terävän kritiikin lisäksi ollaan myös valmiita tuomaan ilmi konkreettisia ehdotuksia. Kyseisessä pamfletissa näkyvät myös useiden asiantuntijoiden kädenjäljet.


Sanottakoon kuitenkin, että kunnallisella tasolla Vasemmistoliitolla ja myös varmasti Vihreillä ja SDP:lla on eroja valtakunnalliseen tasoon verrattuna. Kunnallisella tasolla jonkinlaista uskottavuutta vaikuttaisi olevan jonkin verran jäljellä. Uskottavuus ei mielestäni kuitenkaan vielä ole riittävällä tasolla. Vasemmistolaisuus on kadonnut SDP:n ja Vasemmistoliiton riveistä. Vasemmistolaisiksi en kyseisiä puolueita kutsuisi. Sanokaa siis mitä sanotte, niin kauan, kuin esimerkiksi Vasemmistoliitto ei aidosti vasemmistolaistu, terävöitä kritiikkiään ja ryhdy kritiikistä tekoihin, pysyn SKP:n riveissä.


Lopuksi totean, että on muuten mielenkiintoista huomata, kuinka potkuja usein perustellaan vaikkapa "kilpailukyvyn ja johtavan aseman varmistamisella nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä". Näin perustelee esimerkiksi Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan johtaja Pasi Laine. Kenties tuo "kilpailukyvyn ja johtavan aseman varmistaminen nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä" tarkoittaakin juuri sitä, että potkitaan porukkaa mahdollisimman paljon pihalle ja jaetaan optioita sulle-mulle -periaatteella. Eikös se liikemaailmassa mene silleen, että se on äijien äijä, kenellä on isoin... lompakko ja auto. Äijien äijä on se, joka murskaa ay-liikkeet ja potkii kuluneen orjatyövoiman pihalle saadakseen tuoretta orjatyövoimaa tilalle, joka suostuisi tekemään töitä vielä kurjemmissa oloissa. Sillä lailla sitä menestystä ja johtajuutta saavutetaan. Siinä mielessä Pasi Laineen perustelut osuvat varsin oikeaan. PS: Poliittiset päättäjämme ovat antautuneet EU:n ja talousmaailman sätkynukeiksi. EU:n ja talousmaailman sätkynuket edustavat vain EU:ta, talousmaailmaa ja itseään, eivät tavallista kansaa. Alas EU:n ja talousmaailman sätkynuket!


Ei kommentteja: